HRVATSKA UDRUGA ZA EKSPRESIVNU ART TERAPIJU

Hrvatska udruga za ekspresivnu art terapiju (skraćenog naziva HEART) osnovana je 2016. godine s ciljem promocije, razvoja i afirmacija ekspresivne art terapije u Hrvatskoj i inozemstvu. Uz svoj naziv na hrvatskom, udruga koristi i engleski naziv Croatian Association of Expressive Arts Therapy, skraćeno CREAT.

Naš cilj je sudjelovati u zaštiti mentalnog zdravlja djece, mladih i odraslih te provodite aktivnosti namijenjene osobnom rastu i razvoju pojedinaca, kao i šire zajednice, služeći se kreativnim metodama ekspresivne art terapije.

U svom djelovanju vodimo se znanjima i iskustvima iz programa Edukacije za praktičare ekspresivne art terapije čiji je utemeljitelj klinički i edukacijski psiholog dr. sc. Avi Goren-Bar (www.dravigb.info).

Sa svrhom ostvarenja ciljeva, udruga obavlja sljedeće djelatnosti:

 • organizacija Edukacije za praktičare ekspresivne art terapije
 • okupljanje praktičara, terapeuta, coacheva i polaznika programa Edukacije za praktičare ekspresivne art terapije čiji je utemeljitelj psiholog dr. sc. Avi Goren-Bar
 • organiziranje ostalih stručnih edukacija, predavanja, seminara, radionica, konferencija i tribina u zemlji i inozemstvu u svrhu promicanja ciljeva udruge
 • priređivanje i organiziranje skupova terapeuta, savjetnika, praktičara i coacheva koji se bave ekspresivnom art terapijom i skupova terapeuta, praktičara, savjetnika i coacheva ostalih terapijskih pravaca
 • organiziranje individualnih i grupnih edukacija, radionica i savjetovanja za članove i građanstvo iz područja ekspresivne art terapije
 • ostvarivanje suradnje s nadležnim institucijama, pojedincima i srodnim hrvatskim i inozemnim organizacijama čije su djelatnosti bliske djelatnostima udruge
 • podržavanje i povezivanje obrazovnih inicijativa u području osobnog i društvenog razvoja kroz partnerstva, razmjenu informacija i edukacije
 • zalaganje za angažiranje članova udruge u državnim i privatnim organizacijama
 • sudjelovanje na seminarima, radionicama, edukacijama drugih srodnih organizacija u svrhu potpunijeg ostvarivanja ciljeva udruge
 • održavanje promotivnih aktivnosti u svrhu promocije udruge
 • promicanje strukovnih interesa članova udruge
 • pružanje usluge psihosocijalne podrške sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
 • briga o stručnom usavršavanju članova udruge, o dobivanju i raspodjeli stipendija za članove i njihovim studijskim putovanjima u zemlji i inozemstvu
 • podržavanje i organiziranje istraživanja tema vezanih uz djelatnosti udruge
 • izdavanje stručnih članaka, priručnika, publikacija, skripata, brošura, biltena, knjiga te audio i video materijala iz područja djelatnosti udruge
 • prikupljanje literature i ostalih informacija iz područja ekspresivne art terapije te stvaranje audio i video kolekcije

Redovnim članom udruge mogu postati punoljetne i poslovno sposobne osobe koje su završile ili trenutno pohađaju Edukaciju za praktičare ekspresivne art terapije u programu dr. sc. Avi Goren- Bara.  Redovni članovi mogu birati i biti birani u Tijela udruge te imaju pravo glasovanja na Skupštini.

Pridruženim članovima udruge mogu postati punoljetne i poslovno sposobne osobe koje nisu polaznici Edukacije za praktičare ekspresivne art terapije u programu dr. sc. Avi Goren-Bara, niti su je završile, ali sudjeluju u radu udruge, u promicanju njenih ciljeva ili pružaju pomoć udruzi. Njihovo članstvo nije dugotrajnog karaktera, već traje dok traje i svrha pokretanja članstva. Oni mogu nazočiti sjednicama Skupštine, ali bez prava glasovanja. Ne mogu birati, niti biti birani u Tijela udruge.

Pridruženim članom udruge mogu postati terapeuti ili praktičari educirani u nekom drugom programu ekspresivne art terapije te osobe educirane iz ostalih terapijskih pravaca koji se služe kreativnim izražavanjem (npr. muzikoterapija, terapija plesom i pokretom, art terapija, psihodrama, biblioterapija) ako se procjeni da se u svom radu vode načelima koja su sukladna načelima udruge te žele doprinijeti radu udruge i ostvarenju njenih ciljeva.

Počasni članovi su osobe koje su svojim radom i zalaganjem osobito doprinijele ostvarivanju ciljeva udruge i razvoju ekspresivne art terapije u Hrvatskoj i inozemstvu.  O prijemu u počasno članstvo odlučuje Skupština na prijedlog najmanje 1/5 članova udruge ili nekog od tijela udruge, bez potrebe posebnog zahtjeva za prijem u članstvo. Počasni članovi imaju savjetodavnu ulogu i nemaju pravo odlučivanja na Skupštini.

 • 2019. –         Sandra Raković, dipl psihologinja.
  Uz predsjednicu Sandru Raković, ovlaštena osoba za zastupanje udruge je i Gordana Knezić, prof.psihologije.
 • 2017. – 2019. Sanja Zdunić, dipl. sociologinja
 • 2016. – 2017. Eva Feldman, prof. psihologije

U ORGANIZACIJI DO SADA…

Od 2016. godine do danas, Hrvatska udruga za ekspresivnu art terapiju organizira dvogodišnju Edukaciju za praktičare ekspresivne art terapije. Upisi u edukaciju otvoreni su kroz cijelu godinu, a svaka nova generacija kreće u jesen tekuće godine.
 

U listopadu 2018. imali smo čast organizirati 4. Međunarodnu konferenciju ekspresivne art terapije i coachinga, prvu konferenciju tog tipa u Hrvatskoj. Prije Hrvatske, konferencija se održala u Turskoj, Sloveniji i Grčkoj, a sljedeći će se put održati u Srbiji. Tri dana bogatog programa bilo je ispunjeno sa skoro 40 različitih radionica i predavanja domaćih i stranih stručnjaka/stručnjakinja te popraćeno sudionicima iz 11 različitih zemalja. Tema konferencije bila je „Rastimo zajedno – zajednica kao umjetnost“, a organizirala se u partnerstvu s Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.