O EDUKACIJI

Svake jeseni u Zagrebu kreće nova generacija Edukacije ekspresivne art terapije za praktičara metode. Edukaciju vode klinički psiholog i psihoterapeut dr. sc. Avi Goren-Bar (www.dravigb.info) te njegov tim – Sandra Raković, Maša Žarnić, Ivan Barun i Julija Vlahinsky. U nastavku pročitajte više o samoj edukaciji i metodi ekspresivne art terapije, a ako ste zainteresirani za program koji nudimo možete nam se javiti na mail earth.zagreb@gmail.com

S KIME SE MOŽE RADITI EKSPRESIVNA ART TERAPIJA?

Ekspresivna art terapija ima vrlo široku primjenu u radu s djecom, adolescentima, odraslima, osobama s teškoćama, osobama koje su preživjele traume itd., budući da, za razliku od većine psihoterapijskih metoda, ne inzistira na verbaliziranju doživljenih trauma.
Dobro se primjenjuje i individualno i grupno. Koristi ne samo osobama koje imaju problema, već i bilo kojem pojedincu za osobni rast i razvoj.

TKO MOŽE SUDJELOVATI NA OVOJ EDUKACIJI?

Stručnjaci i studenti (završen min. trogodišnji program) iz područja bihevioralnih znanosti:

 • psiholozi
 • stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila (socijalni pedagozi, logopedi, rehabilitatori)
 • socijalni radnici
 • psihijatri
 • pedagozi
 • terapeuti
 • coachevi

Prijave stručnjaka drugih humanističkih znanosti te zdravstvenih, prosvjetnih i umjetničkih struka bit će dodatno razmatrane.

PROGRAM EDUKACIJE

Upoznajemo se s osnovnim konceptima ekspresivne art terapije. Polaznici prolaze kroz iskustvo kreativnog terapijskog procesa učeći o važnosti kreacijske osi koja se sastoji od 6 faza. Prepoznavanjem tih faza u klijentovom procesu terapeut dobiva dijagnostičke podatke o klijentu i stoga se može bolje uskladiti s njegovim potrebama i intervenirati. Na ovom modulu učimo kako i kada koristiti intermodalnost (prelazak iz jednog umjetničkog modaliteta u drugi).

Principi gestalt terapije i ekspresivne art terapije međusobno se nadopunjuju i podržavaju. Na ovom modulu učimo kako u ekspresivnoj art terapiji primijeniti 6 načela gestalt terapije: holizam, svjesnost, ovdje i sada, figura i pozadina, spremnost te polariteti. Učimo kako aktivacijom umjetničkog djela klijent dolazi do vlastitih vrijednih nesvjesnih sadržaja koji mu omogućuju izlazak iz ponavljajućih uzoraka ponašanja.

Psihologija C.G. Junga i njegovih sljedbenika pruža čvrstu teoretsku podlogu za ekspresivnu art terapiju. Polaznici će naučiti osnovne jungijanske pojmove kao što su: svjesno i nesvjesno, persona, sjena, animus i anima, heroj te mnoge druge arhetipove i simbole, uključujući  njihovu primjenu u tumačenju klijentovog rada.

Oslanjajući se na koncepte D. W. Winnicotta i M. Klein, teorije objektnih odnosa govore o potrebi i sposobnosti da imamo bliske emocionalne odnose s drugima te o načinu na koji su oni oblikovani našim iskustvima u ranom djetinjstvu. Vidjet ćemo kako ekspresivna art terapija kroz neverbalno iskustvo povezuje klijenta s preverbalnim sjećanjima ranog djetinjstva i pomaže u obnovi selfa.

Kroz teorije Wilfreda Biona i objektnih relacija te kroz gestalt principe polaznici će naučiti kako prepoznati i primijeniti koncepte grupne terapije i grupnih procesa unutar grupne art terapije. Ova znanja mogu se primjenjivati u radu sa širokim spektrom korisnika: u grupama adolescenata, delikvenata, oboljelih, ovisnika, udovica, grupama podrške itd. Polaznici će kroz praktične vježbe naučiti kako voditi grupu te kako koristiti razne umjetničke modalitete u poticanju grupnih terapijskih procesa.

Obiteljska se dinamika vrlo jasno može vidjeti prilikom zajedničkog stvaranja nekog umjetničkog djela: tijek procesa odlučivanja, poslušnost autoritetu, odnosi roditelja i djece, ritam, suradnja, zavist, destrukcija, poticaji i kazne – te ostala “obiteljska stvarnost”. Polaznici će kroz iskustveno učenje vidjeti kako se metode ekspresivne art terapije mogu primijeniti u obiteljskoj i partnerskoj terapiji.

Razvoj dijagnostičkog stila razmišljanja za vrijeme procesa stvaranja umjetničkog djela. Polaznici će steći vještine boljeg razumijevanja umjetničkih radova svojih klijenata.

Bavimo se klasičnim psihoterapijskim pitanjima koja su dio jedinstvenog procesa ekspresivne art  terapije. Transfer. Kontratransfer. Procesi. Odbacivanje. Kako dati povratnu informaciju? Tko sam ja kao praktičar ekspresivne art terapije?

SADRŽAJ

 • Edukacija traje dvije godine i raspoređena je u 8 intenzivnih modula
 • Svaki modul traje tri dana – petak, subotu i nedjelju (od 9h do 18h)
 • Program edukacije uz učitelje i organizacijski tim podržava i 6 asistenata
 • Između modula organizirana su još dva susreta manjih grupa od 4 sata pod vodstvom asistenata edukacije
 • Polaznici su obvezni za vrijeme edukacije proći minimalno 12 susreta osobne individualne terapije

Nakon što su ovi uvjeti zadovoljeni (sveukupno 280 radnih sati) polaznici će dobiti certifikat koji izdaje Hrvatska udruga za ekspresivnu art terapiju i u kojem će biti istaknut program edukacije te broj sati koje je polaznik tijekom dvije godine programa proveo u iskustvenom i teoretskom radu.
Nakon završene edukacije polaznici postaju praktičari ekspresivne art terapije i osposobljeni su primjenjivati tehnike ekspresivne art terapije u svom radu.

PRIJAVE NA EDUKACIJU 

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na mail earth.zagreb@gmail.com.
Prijava se smatra važećom nakon slanja popunjene prijavnice, potvrde o uključenju od strane organizacijskog tima edukacije te uplaćene bespovratne kotizacije. Prijave se prihvaćaju dok se grupa ne popuni. Broj polaznika u dvogodišnji edukacijski program je ograničen.

* Iako se tijekom edukacije uče tehnike iz područja ekspresivne art terapije završavanjem ove dvogodišnje edukacije ne stječu se kvalifikacije za bavljenje psihoterapijom. Da bi se netko bavio psihoterapijom treba završiti licenciranu terapijsku edukaciju koja traje najmanje 4 godine. Edukacija za praktičare ekspresivne art terapije dvogodišnji je program namijenjen onima koji su već psihoterapeuti ili savjetodavni terapeuti (kroz edukaciju nadograđuju svoja znanja i stječu nove tehnike primjenjive u terapijskom radu), onima koji žele biti praktičari navedene metode (primjenjivati ekspresivne art tehnike u svom radu s ljudima) te svima zainteresiranima koji na ovaj način žele obogatiti svoj život, a imaju relevantna iskustva i jaku motivaciju.

* Ukoliko zbog neplaniranih vanjskih okolnosti neće biti moguće održati modul kako je planirano, organizacija edukacije zadržava pravo na izmjene i prilagodbu programa online nastavi.

Radeći na umjetničkom djelu dolazimo do nesvjesnih sadržaja unutar kojih je sadržan lijek što ga klijentova psiha nudi za iscjeljenje i transformaciju.
 

AVI GOREN-BAR